ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

แนะนำชุดประชุมไร้สาย EURO TECH รุ่น UHF-129

ชุดประชุมไร้สายโปรยูโรเทค UHF-129  ในหนึ่งชุดประกอบด้วยไมค์ประชุม 8 ไมค์ (8 channel) แต่ละ channel จะมีช่องความถี่ 32 ช่องความถี่ รวม 256 ช่อง  เราสามารถที่จะชุดประชุมได้สูงสุด 32 ชุด  ถ้าเรามองจากจำนวนชาแนล แต่ก็ยังไม่เคยติดตั้ง เคยติดตั้งสูงสุด 3 ชุด ไม่มีชุดประชุมไร้สาย UHF-129 ไม่มีไมค์ประธาน

ด้านหน้า

ด้านหลัง connect มีให้ทััง BALANCE XLR แยก CHANNEL และ  UNBALANCE  (Jack phone)  ช่อง ชาแนลรวมมีให้ทั้่ง XLR และ  Jack Phone

ไมค์ประชุม+ถ่าน+ก้านไมค์ประชุม  สำหรับก้านไมค์ประชุมมีให้เลือกทั้งแบบก้านไมค์ยยาว 17 นิ้ว