ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

แนะนำการซื้อชุดประชุมไร้สาย

ชุดประชุมไร้สายที่มีขายในบ้านเราเท่าที่เห็นมี 2 ประเภทใหญ่

1.ส่งสัญญานด้วยความถี่วิทยุ ไม่ว่าจะเป็น VHF หรือ UHF

2.สังสัญานด้วยอินฟาเรด

ระหว่าง 2 ตัวส่งแตกต่างกันอย่างใรเอาที่เห็นชัดๆคือ

 

ตัวส่งสัญญาน ชุดประชุมไร้สายแบบอินฟาเรด

 - ตัวส่งสัญญานแบบอินฟาเรด จะต้องมีตัวอินฟาเรคแยกต่างหากจากตัวควบคุมชุดประชุม

 - ระยะสัญญานจะสั้นกว่าตัวส่งแบบ VHF หรือ UHF

 - ตัวส่งอินฟาเรดจะไปสัมพันธ์กับขนาดของหัองประชุมและจำนวนชุดประชุม คือ ถ้าเราวางชุดประชุมห่างกันมาก เราก็จะต้องติดตั้งชุดอินฟาเรดใหัสัญญานครอบคุมระยะการวางไมค์ประชุม นั้้นคือจะต้องซื้อตัวส่งสัญญานเพิ่มขึ้นด้วยการย้ายชุดประชุมไปยังที่อื่นจะค่อนข้างลำบาก หรือ เป็นไปไม่ได้เลย เพราะตัวรับส่งสัญญานเราจะตัองติดอยู่กับที่่ทำให้การเคลื่อนย้าย ไปยังสถานที่อื่นลำบาก ปกติในการติดตั้งชุดประชุมเราจะติดตั้งตัวส่งสัญญานไว้ด้านบนเพดาน เพื่อให้ยิงสัญญานลงมาด้านล่างตามระยะ โดยปกติระยะอินฟาเรตประมาณ 4-6 เมตรจากจุดศูนย์กลางของตัวส่ง ฉะนั้นถ้าไมค์ประชุมอยู่นอกรัศมีสัญญานก็จะใช้งานไม่ได้

 

 

ตัวส่งสัญญานชุดประชุมไร้สายแบบ VHF หรือ UHF จะตรงกันข้างกับอินฟาเรด

 - ตัวรับส่งสัญญานจะติดมากับชุดควบคุม จะมีบางยีห้อที่อาจจะมีแยกเสาอากาศ

 - ระยะสัญญาน ใกล้สุด 15 เมตร ใกลสุด 100เมตรในที่โล่ง

 - จะเคลื่อนย้ายไปใช้งานที่ไหนก็ได้สะดวกมาก

ชุดประชุมไร้สายคุณสมบัติด้านอื่นๆ

- ไมค์ประชุมไร้สายอินฟาเรคจะมีลำโพงติดมากับไมค์ประชุมทุกตัวส่วนมาก ในกรณีที่ประชุมไม่จำเป็นต้องมีชุดเครื่องเสียงก็ประชุมได้

- ไมค์ประชุมไร้สายแบบ VHF,UHF ส่วนมากจะไม่มีลำโพงมาในชุดประชุม จะต้องอาศัยเครื่องเสียงภายนอกมาช่วยกระจายเสียง

-  ถ้าไมค์ประชุมทุกอย่างเท่ากันหมด ชุดประชุมแบบ อินฟาเรคจะราคาสูงกว่ามาก

- ไมค์ประธาน ถ้าเป็นแบบอินฟาเรดจะมีไมค์ประธานแทบทุกยี้ห้อ

- VHF ,UHF จะมีทั้งแบบมีไมค์ประธานและไม่มีไมค์ประธาน

- ชุดประชุไร้สายแบบไม่มีไมค์ประธานส่วนมากจะจำหนายเป็นชุด เช่น ชุด 4 ไมค์,ชุด 6 ไมค์, ชุด 8 ไมค์ บางยี้ห้อสามารถใช้ร่วมกันได้ 5 ชุดโดยความถี่ไม่ซ้ำกัน

- ชุดประชุไร้สายมีไมค์ประธานจะสามารถต่อชุดประชุมได้สูงสุด 50 ตัว

 ชุดประชุมแบบอินฟาเรดประกอบด้วย

- ชุดควบคุม

- ตัวส่งสัญญานอินฟาเรด

- ไมค์ประธาน

- ไมค์ผู้ร่วมประชุม

- แบตเตอรี่ (แต่ละยี้ห้อจะมีแบตของตนเอง)

- แท่นชาร์จ

ชุดประชุมแบบ VHF,UHFประกอบด้วย

- ชุดควบคุมพร้อมตัวส่งสัญาน

- ไมค์ประธาน

- ไมค์ผู้ร่วมประชุม

- แบตเตอรี่ ส่วนมากจะเป็นถ่าน แบบ AA 2 ก้อนมีขายตามท้องตลาดทั่วไปใช้หมดแล้วทิ้ง ยกเว้นใช้ถ่านแบบรีชาร์จได้ก็จะต้องมีแท่นชาร์จเพิ่มขึ้นมา

- ชุดเครื่องขยายเสียง