ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   จอแขวนมือดึง จอรับภาพโปรเจคเตอร์

จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 100 นิ้ว รหัสสินค้า 150-02-010-031
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว ขนาดของจอ( Scree Size) : 94x84 นิ้ว (124 x 221 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
 • ราคา 3,900 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 120 นิ้ว รหัสสินค้า 150-02-010-021
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว ขนาดของจอ( Scree Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ราคา 4,300 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 70 นิ้ว สัดส่วน 1:1
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 84 นิ้ว สัดส่วน 1:1
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 96 นิ้ว สัดส่วน 1:1
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 135 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง
 • wall screen projector PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen projector
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen projector
 • Feature จอแขวนมือดึง wall screen projector
 • มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั้นใจในการล๊อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง
 • จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง หรือ แขวนเพดานได้
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า