ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   NTS PTS42C

PTS-42C
  • NTS Chime Microphone PTS 42C
  • NTS PTS 42C ไมค์ประกาศแบบมีเสียงดนตรี Chime Microphone
  • ไมค์ประกาศแบบมีเสียงดนตรี Chime Microphone NTS PTS 42C ใช้ไฟเลี้ยงจากอแดปเตอร์ พร้อมสายยาว 8 เมตร
  • รายละเอียด
  • เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมเสียงระฆัง (chime) สำหรับงานประกาศ
  • ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 42 เซ็นติเมตร
  • ราคา 1,600 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า