ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมไร้สาย GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย

GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
  • GYGAR Wireless Conference GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
  • ชุดควบคุมประชุมไร้สาย GYGAR
  • ชุดควบคุมประชุมไร้สาย GYGAR GW-819M 1 ชุดมี 6 ไมค์ สูงสุด 30 ไมค์ 5 เครื่องควบคุม
  • GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
  • คุณสมบัติ GYGAR GW-819M
  • สามารถต่อไมโครโฟนในระบบได้รวม 6 ไมค์รวมไมค์ประธานต่อเครื่องควบคุม 1 เครื่อง สูงสุด 30 ไมค์ต่อเครื่องควบคุม 5 เครื่อง (มาตรฐาน สำหรับการต่อมาตรฐาน 18 ไมค์ 3 ชุดควบคุม)
  • ราคา 23,000 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า