ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   wired conference system digital nts

NTS DC-10S ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล
 • NTS Wired Conference System Digital NTS DC-10S ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล
 • ์NTS DC-10S เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • ชุดประชุม ดิจิตอล NTS DC-10S ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล สามารถต่อได้มากถึง 50 ชุด ขยายได้ถึง 150 ชุด
 • เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • - มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • NTS Wired Conference System Digital NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • ์NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • ชุดประชุม ดิจิตอล NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม มีลำโพงในตัว 2W ช่องต่อหูฟัง 3.5 mm 2 ช่อง
 • ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม NTS DC-10C
 • - ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS DC-10D ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า