ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   SPENDER D2542

D2542
  • SPENDER TELECOMMUNICATION D2542
  • วิทยุสือสารสำหรับประชาชน SPENDER D-2452 กำลังส่ง 0.5วัตต์
  • SPENDER D2542 วิทยุสือสารสำหรับประชาชน กำลังส่ง 0.5วัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาติ
  • สเปก
  • คลื่นความถี่ 245.0000 - 245.9874 MHz.
  • ช่องความจำหลัก 80 ช่อง และช่องบันทึกความจำเพิ่มเติม 119 ช่อง
  • สอบถาม 08-92147352
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า