ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   rack compact

แรคอลูมินียม 2ฝา 6U ลึก 19นิ้ว ไม่มีล้อ
 • ราคา 3,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
แรคอลูมินียม 2ฝา 8U ลึก 19นิ้ว ไม่มีล้อ
 • ราคา 4,300 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
M-12U ลึก 21 นิ้ว ไม่มีล้อ
 • ราคา 5,300 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
แรคอลูมินียม 2ฝา 14U ลึก 19นิ้ว ไม่มีล้อ
 • ราคา 5,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
แรคอลูมินียม 2ฝา 10U ลึก 21นิ้ว มีล้อ
 • ราคา 5,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
M-12U ลึก 21 นิ้ว มีล้อ
 • ราคา 6,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
M-22U ลึก 19 นิ้ว
 • COMPACT RACK M-22U ลึก 19 นิ้ว
 • COMPAQ M-22U
 • COMPAQ M-22U 2 ฝา อลูมิเนียม ลีก 19 นิ้ว ไม่รวมล้อลาก
 • ขนาด 22U 2 ฝา
 • อลูมิเนียม ลีก 19 นิ้ว
 • ราคา 8,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า