ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   power mixer line voltage inkel

IPA-60 กำลังขับ 60วัตต์
 • INKEL Power Mixer Line Voltage IPA-60 กำลังขับ 60วัตต์
 • INKEL Power mixer IPA-60
 • Power mixer สำหรับงานประกาศ INKEL IPA-60 กำลังขับ 60W 4 ไมค์ 3 Aux แยกโซนลำโพงได้ 5 โซน ปรับเสียง 3 ระดับ
 • INKEL Power mixer IPA-60 SPEC
 • กำลังขับ 60 วัตต์
 • ิ4 ไมค์ 3 aux
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
IPA-120 กำลังวัตต์ 120W
 • INKEL Power Mixer Line Voltage IPA-120 กำลังวัตต์ 120W
 • INKEL Power mixer IPA-120
 • Power mixer สำหรับงานประกาศ INKEL IPA-120 กำลังวัตต์ 120W 4 ไมค์ 3 Aux แยกโซนลำโพงได้ 5 โซน ปรับเสียง 3 ระดับ
 • INKEL Power mixer IPA-120 SPEC
 • 4 MIC inputs and 3 auxiliary inputs
 • Able to supply phantom power on MIC 1
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
IPA-240 กำลังวัตต์ 240W
 • INKEL Power Mixer Line Voltage IPA-240 กำลังวัตต์ 240W
 • INKEL Power mixer IPA-240
 • Power mixer สำหรับงานประกาศ INKEL IPA-240 กำลังวัตต์ 240W 4 ไมค์ 3 Aux แยกโซนลำโพงได้ 5 โซน ปรับเสียง 3 ระดับ
 • INKEL Power mixer IPA-240 SPEC
 • 4 MIC inputs and 3 auxiliary inputs
 • Able to supply phantom power on MIC 1
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
IPA-360 กำลังวัตต์ 360W
 • INKEL Power Mixer Line Voltage IPA-360 กำลังวัตต์ 360W
 • INKEL Power mixer IPA-360
 • Power mixer สำหรับงานประกาศ INKEL IPA-360 กำลังวัตต์ 360W 4 ไมค์ 3 Aux แยกโซนลำโพงได้ 5 โซน ปรับเสียง 3 ระดับ
 • INKEL Power mixer IPA-360 SPEC
 • 4 MIC inputs and 3 auxiliary inputs
 • Able to supply phantom power on MIC 1
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า