ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   meeting microphone shure

MX412D/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว พร้อมฐาน
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVD-B ฐานไมค์
 • ราคา 2,500 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG12-B/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว
 • ราคา 4,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG18-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว
 • ราคา 4,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG18S-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว มีสวิทย์ปิดเปิด
 • ราคา 4,990 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG12S-B/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว มีสวิทย์ปิดเปิด
 • ราคา 4,990 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG18RS-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว
 • SHURE MEETING MICROPHONE CVG18RS-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว
 • SHURE CVG18RS-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว R=มีไฟวงแหวนแสดงสถานะ,S=มีสวิทปิด-เปิด,C=Cardioid,B=Black (ดำ)
 • ก้านไมค์ประชุมแบบตั้งโต๊ะ SHURE SHURE CVG18RS-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว ใช้ร่วมกับฐานไมค์ รุ่น CVD-B
 • Inline Pre-amp
 • มีสวิทย์ปิด-เปิด
 • เวลาเปิดจะมีไฟวงกลมแสดงสถานะการใช้งาน
 • ราคา 5,490 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG12RS-B/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว
 • SHURE MEETING MICROPHONE CVG12RS-B/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว
 • SHURE CVG18RS-B/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว R=มีไฟวงแหวนแสดงสถานะม,S=มีสวิทปิด-เปิด,C=Cardioid,B=Black (ดำ)
 • ก้านไมค์ประชุมแบบตั้งโต๊ะ SHURE SHURE CVG18RS-B/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว ใช้ร่วมกับฐานไมค์ รุ่น CVD-B
 • Inline Pre-amp
 • มีสวิทย์ปิด-เปิด
 • เวลาเปิดจะมีไฟวงกลมแสดงสถานะการใช้งาน
 • ราคา 5,490 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG12RS-B/C CVD-B ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว พร้อมฐานไมค์
 • ราคา 7,980 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX418/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว
 • ราคา 8,500 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX412/C ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว
 • ราคา 8,500 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX412/S ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว
 • SHURE MEETING MICROPHONE MX412/S ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว
 • Shure MicroFlex MX412S Supercardioid
 • ใมค์ประชุม ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ Shure MicroFlex MX412/S Supercardioid ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว มีสวิทย์ปิดเสียงและมีไฟ LED แสดงสถานะ
 • Specifications
 • มีสวิทย์ปิดเสียงและมีไฟ LED แสดงสถานะ
 • S = Supercardioid
 • ราคา 8,700 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX418/S ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว
 • SHURE MEETING MICROPHONE MX418/S ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว
 • Shure MicroFlex MX418S Supercardioid
 • ใมค์ประชุม ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ Shure MicroFlex MX418/S Supercardioid ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว มีสวิทย์ปิดเสียงและมีไฟ LED แสดงสถานะ
 • Specifications
 • มีสวิทย์ปิดเสียงและมีไฟ LED แสดงสถานะ
 • S = Supercardioid
 • ราคา 8,800 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVG18RS-B/C CVD-B ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว พร้อมฐานไมค์
 • ราคา 8,900 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX418D/C ก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว พร้อมฐาน
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 11,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า