ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   IMPULSE5

Peavey Impulse 5c ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว