ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   GYGAR ชุดประชุมไร้สาย

GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • GYGAR Wireless Conference GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดประชุมไร้สาย GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์ มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด การทำงานด้วยสัญญาณไฟสีแดงแบบวงแหวน
 • รายละเอียด GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดไมโครโฟนประธานชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์
 • มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ไมโครโฟนพร้อมสัญญาณแสดงการใช้งาน
 • ราคา 7,100 บาท / ชิ้น
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • GYGAR Wireless Conference GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ชุดประชุมไร้สาย GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ไมค์ชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์ มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ตัดการทำงานของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • รายละเอียด GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ชุดไมโครโฟนประธานชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์
 • มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ไมโครโฟนพร้อมสัญญาณแสดงการใช้งานและมีสวิทซ์กดตัดการทำงานของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • ราคา 7,900 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
 • GYGAR Wireless Conference GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
 • ชุดควบคุมประชุมไร้สาย GYGAR
 • ชุดควบคุมประชุมไร้สาย GYGAR GW-819M 1 ชุดมี 6 ไมค์ สูงสุด 30 ไมค์ 5 เครื่องควบคุม
 • GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
 • คุณสมบัติ GYGAR GW-819M
 • สามารถต่อไมโครโฟนในระบบได้รวม 6 ไมค์รวมไมค์ประธานต่อเครื่องควบคุม 1 เครื่อง สูงสุด 30 ไมค์ต่อเครื่องควบคุม 5 เครื่อง (มาตรฐาน สำหรับการต่อมาตรฐาน 18 ไมค์ 3 ชุดควบคุม)
 • ราคา 23,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า