ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เอ็น พี อี ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ