ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ เอ็น พี อี (npe)

TI-30 PROFESSIONAL TEACHING
 • NPE Power Mixer TI-30 PROFESSIONAL TEACHING
 • PROFESSIONAL TEACHING AMPLIFIER TI-30 NPE
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TI-30 NPE กำลังขับ 30W ที่ 8โอหม์
 • รายละเอียด
 • POWER OUTPUT : 30W rms @ 8Ohm.
 • INPUT : 2 MIC , 2 AUX , Master,Tone Control LOW/MID/ HI.
 • ราคา 1,950 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-303 PROFESSIONAL TEACHING
 • NPE Power Mixer TI-303 PROFESSIONAL TEACHING
 • PROFESSIONAL TEACHING AMPLIFIER TI-303 NPE
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TI-303 NPE กำลังขับ 30W ที่ 8โอหม์
 • รายละเอียด
 • POWER OUTPUT : 30W rms @ 8Ohm.
 • INPUT : 2 MIC , 2 AUX , Master,Tone Control LOW/MID/ HI.
 • ราคา 2,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-50 PROFESSIONAL TEACHING
 • NPE Power Mixer TI-50 PROFESSIONAL TEACHING
 • PROFESSIONAL TEACHING AMPLIFIER TI-50 NPE
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TI-50 NPE กำลังขับ 50W ที่ 8โอหม์
 • รายละเอียด
 • POWER OUTPUT : 50W rms @ 8Ohm.
 • INPUT : 3 MIC , 2 AUX , Master,Tone Control LOW/MID/ HI.
 • ราคา 2,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-502 PROFESSIONAL TEACHING
 • NPE Power Mixer TI-502 PROFESSIONAL TEACHING
 • PROFESSIONAL TEACHING AMPLIFIER TI-502 NPE
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TI-502 NPE กำลังขับ 50W ที่ 8โอหม์
 • รายละเอียด
 • POWER OUTPUT : 50W rms @ 8Ohm.
 • INPUT : 3 MIC , 2 AUX , Master,Tone Control LOW/MID/ HI.
 • ราคา 2,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-100W PROFESSIONAL TEACHING
 • NPE Power Mixer TI-100W PROFESSIONAL TEACHING
 • TEACHING AMPLIFIER TI-100W NPE
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TI-30 NPE กำลังขับ 50W ที่ 8โอหม์
 • POWER OUTPUT RMS
 • 50W @ 8 โอหม์
 • 80W @ 4 โอหม์
 • ราคา 3,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TR-250
 • NPE Power Mixer TR-250
 • NPE POWER MIXER TR-250
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ NPE TR 250 กำลังขับ 125W ที่ 4โอหม์
 • รายละเอียด
 • FREQ RESPONSE @ 4 OHM : 50Hz - 50KHz
 • 4 Mic/2 Aux /1 Rec Out ; Master 2 EQ
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TR-250L
 • NPE Power Mixer Line Voltage TR-250L
 • NPE POWER MIXER TR-250L
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 NPE TR 250L 125W ที่ 4โอหม์
 • รายละเอียด
 • FREQ RESPONSE @ 4 OHM : 50Hz - 50KHz ; LINE : 70V/100V
 • 4 Mic/2 Aux /1 Rec Out ; Master 2 EQ
 • ราคา 4,500 บาท /
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TR-250L
 • NPE Power Mixer Line Voltage TR-250L
 • NPE POWER MIXER TR-250L
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 NPE TR 250L 125W ที่ 4โอหม์
 • รายละเอียด
 • FREQ RESPONSE @ 4 OHM : 50Hz - 50KHz ; LINE : 70V/100V
 • 4 Mic/2 Aux /1 Rec Out ; Master 2 EQ
 • ราคา 4,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA-150
 • NPE Power Mixer PDA-150
 • NPE POWER MIXER PDA-150
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-150 150วัตต์ NPE ต่อลำโพงไลน์ 70-100V 4-16 โอหม์ ใช้ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 150Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 150Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 5,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDA 300
 • NPE Power Mixer LDA 300
 • Power Mixerสำหรับเสียงประกาศ ระบบโมโน
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • ราคา 7,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA-300
 • NPE Power Mixer PDA-300
 • NPE POWER MIXER PDA-300
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-300 300วัตต์ NPE ต่อลำโพงไลน์ 70-100V 4-16 โอหม์ ใช้ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 300Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 300Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 7,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDA 400
 • NPE Power Mixer LDA 400
 • Power Mixerสำหรับเสียงประกาศ ระบบโมโน
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
 • ราคา 8,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 300 เล่น MP3 ได้
 • NPE Power Mixer PDA- 300 เล่น MP3 ได้
 • NPE POWER MIXER PDA-300 MP3
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-300 MP3 300วัตต์ NPE ต่อได้ลำโพง 4-16 โอหม์ และ ลำโพงไลน์ 70-100V ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 300Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 300Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 8,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 400
 • NPE Power Mixer LDM 400
 • NPE POWER MIXER LDM-400
 • NPE POWER MIXER LDM-400 ต่อแบบ 400W 4-8-16 OHM 70V 100V
 • รายละเอียด
 • FREQ : 20Hz - 10KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • ราคา 8,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MFC 400 II
 • NPE Power Mixer MFC 400 II
 • เครื่องขยายเสียงมอสเฟต
 • FREQ:20Hz-20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH
 • MASTER 3 EQ
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 8,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 400
 • NPE Power Mixer PDA- 400
 • NPE POWER MIXER PDA-400
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-400 400วัตต์ NPE ต่อลำโพงไลน์ 70-100V 4-16 โอหม์ ใช้ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 400Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 400Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 8,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TA-360
 • NPE Power Mixer TA-360
 • NPE POWER MIXER TA-360
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TA-360 200วัตต์ 8โอหม์ NPE
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER
 • 200Wrms @ 8 OHM
 • ราคา 9,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDA 550 สำหรับเสียงประกาศ
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ราคา 9,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 400 เล่น MP3 ได้
 • NPE Power Mixer PDA- 400 เล่น MP3 ได้
 • NPE POWER MIXER PDA-400 MP3
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-400 MP3 400วัตต์ NPE ต่อได้ลำโพง 4-16 โอหม์ และ ลำโพงไลน์ 70-100V ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 400Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 400Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 9,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 550
 • NPE Power Mixer LDM 550
 • NPE POWER MIXER LDM-550
 • NPE POWER MIXER LDM-550 ต่อแบบ 550W 4-8-16 OHM 70V 100V
 • รายละเอียด
 • FREQ : 20Hz - 10KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • ราคา 10,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 550
 • NPE Power Mixer PDA- 550
 • NPE POWER MIXER PDA-550
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-550 550วัตต์ NPE ต่อลำโพงไลน์ 70-100V 4-16 โอหม์ ใช้ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 550Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 550Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 10,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TA-460
 • NPE Power Mixer TA-460
 • NPE POWER MIXER TA-460
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TA-460 260วัตต์ 8โอหม์ NPE
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER
 • 260Wrms @ 8 OHM
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 500 เล่น MP3 ได้
 • NPE Power Mixer PDA- 500 เล่น MP3 ได้
 • NPE POWER MIXER PDA-550 MP3
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ PDA-550 MP3 550วัตต์ NPE ต่อได้ลำโพง 4-16 โอหม์ และ ลำโพงไลน์ 70-100V ไฟ12V
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER : 550Wrms @ 4-8-16 OHM
 • LINEOUTPUT : 550Wrms @ 70V, 100V
 • ราคา 11,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TA-660
 • NPE Power Mixer TA-660
 • NPE POWER MIXER TA-660
 • เพาเวอร์ มิกเซอร์ TA-660 370วัตต์ 8โอหม์ NPE
 • รายละเอียด
 • OUTPUT POWER
 • 370Wrms @ 8 OHM
 • ราคา 12,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 800
 • NPE Power Mixer LDM 800
 • NPE POWER MIXER LDM-800
 • NPE POWER MIXER LDM-800 ต่อแบบ 800W 4-8-16 OHM 70V 100V
 • รายละเอียด
 • FREQ : 20Hz - 10KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • ราคา 12,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MDA-800MT
 • NPE Power Mixer MDA-800MT
 • NPE POWER MIXER MDA-800MT 500W
 • 5 MIC/ 5 AUX ; Master 3 EQ ; LINE TELEPHONE ;USB,SD CARD, 1 REC OUTPUT,MP3,วิทยุ FM,
 • Master 3 EQ :Low Mid Height
 • Horn High pass Fillter : 150Hz 6dB/Octave
 • FREQ : Mic : 50Hz- 14kHz ; Aux : 40Hz-14kHz
 • ราคา 14,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MDA-1000MT
 • NPE Power Mixer MDA-1000MT
 • NPE POWER MIXER MDA-1000MT 750W
 • 5 MIC/ 5 AUX ; Master 3 EQ ; LINE TELEPHONE ;USB,SD CARD, 1 REC OUTPUT,MP3,วิทยุ FM,
 • Master 3 EQ :Low Mid Height
 • Horn High pass Fillter : 150Hz 6dB/Octave
 • FREQ : Mic : 50Hz- 14kHz ; Aux : 40Hz-14kHz
 • ราคา 14,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 1000
 • NPE Power Mixer LDM 1000
 • NPE POWER MIXER LDM-1000
 • NPE POWER MIXER LDM-1000 ต่อแบบ 1000W 4-8-16 OHM 70V 100V
 • รายละเอียด
 • FREQ : 20Hz - 10KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • ราคา 14,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MFD-750 MP3
 • NPE Power Mixer MFD-750 MP3
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD-750 MP3
 • NPE POWER MIXER MOSFET MFD-750 650W มี USB SD MP3 FM TUNER
 • รายละเอียด
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า