ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   อีควอไลเซอร์ เอ็น พี อี (npe)

GQ-215L สไลด์ยาว 45mm 15 brand
 • NPE EQUALIZER GQ-215L สไลด์ยาว 45mm 15 brand
 • NPE STEREO GRAPHICS EQUALIZER GQ-215L
 • NPE อีควอไลเซอร์ (GRAPHIC EQUALIZER) GQ-215L 15แบรนด์ สไลด์ 45mm
 • รายละเอียด
 • SYSTEM : 15 Band Stereo (2/3 Octave) Constant - Q
 • FREQ : 20Hz - 80KHz
 • ราคา 4,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GQ-1502 สไลด์ยาว 60mm 15brand
 • NPE EQUALIZER GQ-1502 สไลด์ยาว 60mm 15brand
 • NPE STEREO GRAPHICS EQUALIZER GQ-1502
 • NPE อีควอไลเซอร์ (GRAPHIC EQUALIZER) GQ-1502 15แบรนด์ สไลด์ 60mm
 • รายละเอียด
 • อีควอไลท์เซอร์ STEREO EQ-1502 NPE
 • Stero 15 Band , 2/3 Octave
 • ราคา 5,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GQ-231L สไลด์ยาว 45mm 31brand
 • NPE EQUALIZER GQ-231L สไลด์ยาว 45mm 31brand
 • NPE STEREO GRAPHIC EQUALIZER GQ-231L
 • NPE อีควอไลเซอร์ (GRAPHIC EQUALIZER) GQ-231L 31 แบร์นด สไลด์ 45mm
 • รายละเอียด
 • SYSTEM : 31 Band Stereo (1/3 Octave) Constant - Q
 • FREQ : 10Hz - 40KHz
 • ราคา 7,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GQ-231 สไลด์ยาว 20mm 31brand
 • NPE EQUALIZER GQ-231 สไลด์ยาว 20mm 31brand
 • NPE STEREO GRAPHICS EQUALIZER GQ-231
 • NPE อีควอไลเซอร์ (GRAPHIC EQUALIZER) GQ-231 31แบรนด์ สไลด์ 20mm
 • รายละเอียด
 • GRAPHIC EQUALIZER GQ-231 NPE
 • SYSTEM : 31 Band Stereo (1/3 Octave) Constant - Q
 • ราคา 7,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า