ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   อีควอไลเซอร์ เอ็น ที เอส (nts)

NTS EQ 215XS
 • NTS EQUALIZER NTS EQ 215XS
 • NTS อีควอไลเซอร์(EQ)-215XS
 • สเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 15+15 แบนด์
 • Switchable range between +/-6dB and +/-12dB
 • Balanced input and output
 • XLR and 1/4\" TRS connector
 • ราคา 2,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS EQ 231 31 แบนด์
 • NTS EQUALIZER NTS EQ 231 31 แบนด์
 • NTS อีควอไลเซอร์(EQ)-EQ 231
 • สเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 31+31 แบนด์
 • Two 31 band, 1/3 octave constant Q frequency band
 • 12dB/octave 40Hz low cut filter
 • Front panel bypass switch
 • ราคา 3,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS EQ 2215XL
 • NTS EQUALIZER NTS EQ 2215XL
 • NTS อีควอไลเซอร์(EQ)-2215XL
 • สเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 15+15 แบนด์
 • Type III noise reduction capable of restoring up to 20dB S/N ratio
 • PeakPlus limiter for system protection
 • Switchable range between +/-6dB and +/-15dB
 • ราคา 4,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS 1231XS EQ
 • NTS EQUALIZER NTS 1231XS EQ
 • NTS อีควอไลเซอร์(EQ)-1231XS
 • สเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 31+31 แบนด์
 • Switchable range between +/-6dB and +/-15dB
 • Balanced input and output
 • XLR, barrier strip and 1/4\" TRS connector
 • ราคา 4,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS 2231XS EQ
 • NTS EQUALIZER NTS 2231XS EQ
 • NTS อีควอไลเซอร์(EQ)-2231XS
 • สเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 31+31 แบนด์
 • Type III noise reduction capable of restoring up to 20dB S/N ratio
 • PeakPlus limiter for system protection
 • Switchable range between +/-6dB and +/-15dB
 • ราคา 6,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า