ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   สแกนเนอร์ แคนนอน (canon)

LiDE 110
 • CANON SCANNER LiDE 110
 • CANON SCANNER รุ่น LiDE 110
 • Scanner Type Flatbed Scanner Buttons (EZ Buttons) 4 buttons(PDF, AUTOSCAN, COPY, E-MAIL)
 • Scanning Method CIS
 • Light Source 3-Colour (RGB) LED
 • Optical Resolution*1 2400 x 4800dpi
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LiDE 210
 • CANON SCANNER LiDE 210
 • CANON SCANNER รุ่น LiDE 210
 • Scanner Type : Flatbed Scanner Buttons (EZ Buttons) 4 buttons(PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, E-MAIL)
 • Scanning Method:CIS
 • Light Source : 3-Colour (RGB) LED
 • Optical Resolution*1 : 4800 x 4800dpi
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LiDE 700F film scan
 • CANON SCANNER LiDE 700F film scan
 • CANON SCANNER รุ่น LiDE 700F film scan
 • Scanner Type : Flatbed and film scanner สามารถ สแกนฟิลม์ได้
 • Scanning Method:CIS
 • Light Source : 3-Colour (RGB) LED
 • Optical Resolution*1
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CanoScan 5600F film scan
 • CANON SCANNER CanoScan 5600F film scan
 • CANON SCANNER รุ่น CanoScan 5600F film scan
 • Scanner Type : Flatbed and film scanner CCD 6-line colour สแกนฟิลม์ได้
 • Scanner Element :CCD 6-line colour
 • Light Source : White LED / Cold Cathode Fluorescent Lamp
 • Optical Resolution*1
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CanoScan 9000F film scan
 • CANON SCANNER CanoScan 9000F film scan
 • CANON SCANNER รุ่น CanoScan 9000F film scan
 • Scanner Type : Flatbed and film scanner CCD 12-line colour สแกนฟิลม์ได้
 • Scanner Element :CCD 12-line colour
 • Light Source : White LED / Cold Cathode Fluorescent Lamp
 • Optical Resolution*1
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า