ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ms sound (ms sound)

U150W 150w แบบไม่มีไลน์
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U200W 200w แบบไม่มีไลน์
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U150L 150w แบบมีไลน์
 • MS SOUND HORNS SPEAKER WITH UNIT U150L 150w แบบมีไลน์
 • MS SOUND U150L ยูนิต 150W มีไลน์ในตัว
 • ยูนิตฮอร์นสำหรับเสียงประกาศ MS SOUND U150L ยูนิต 150W มีไลน์ในตัว 16โอหม์ 50V 70V 100V
 • Magnet Size 110 mm
 • Power Rating : 150w
 • Impeddance : 8ohm-16ohms
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 520 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U200L 200W แบบมีไลน์
 • MS SOUND HORNS SPEAKER WITH UNIT U200L 200W แบบมีไลน์
 • MS SOUND U200L ยูนิต 200W มีไลน์ในตัว
 • ยูนิตฮอร์นสำหรับเสียงประกาศ MS SOUND U200L ยูนิต 200W มีไลน์ในตัว 16โอหม์ 50V 70V 100V
 • Magnet Size 120 mm
 • Impeddance : 8ohm-16ohms
 • Matching Line : 50v,70v,100v,150v
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 640 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า