ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต เรียวเทค (realtech)

AH-15 ปากฮอร์น 15 นิ้ว
 • REALTECH HORNS SPEAKER WITH UNIT AH-15 ปากฮอร์น 15 นิ้ว
 • Realtech AH-15 ปากฮอร์น 15 นิ้ว
 • ปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 15 Realtech AH-15 ปากฮอร์น 15 นิ้ว
 • รายละเอียด
 • ปากฮอร์น 1 ชุดประกอบด้วย
 • 1.ไส์ฮอร์น
 • ราคา 440 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AH-15 ปากฮอร์น 20 นิ้ว
 • REALTECH HORNS SPEAKER WITH UNIT AH-15 ปากฮอร์น 20 นิ้ว
 • Realtech AH-20 ปากฮอร์น 20 นิ้ว
 • ปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 15 Realtech AH-15 ปากฮอร์น 20 นิ้ว
 • รายละเอียด
 • ปากฮอร์น 1 ชุดประกอบด้วย
 • 1.ไส์ฮอร์น
 • ราคา 500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AH-815 ปากฮอร์น 8 นิ้ว
 • ราคา 500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RT-200 ยูนิต 200w ไม่มีไลน์
 • ราคา 550 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RT-200L ยูนิต 200wมีไลน์
 • REALTECH HORNS SPEAKER WITH UNIT RT-200L ยูนิต 200wมีไลน์
 • Realtech RT-200L ยูนิต 200W มีไลน์ในตัว
 • ยูนิตฮอร์นพลาสติกสำหรับเสียงประกาศ Realtech RT-200L กำลังวัตต์ 200W 16โอห์ม LINE 70V 100V
 • รายละเอียด
 • ยูนิตฮอร์นพลาสติก
 • POWER 200W
 • ราคา 600 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า