ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ แอคเตอร์ (actor)

PA 2315 ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15 นิ้ว
  • ราคา 8,300 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า