ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ wharfe dale pro (wharfe dale pro)

EVP R10
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker EVP R10
 • WHARFE DALE PRO รุ่น EVP R12 ลำโพง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 200W RMS @ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 200W
 • โปรแกรม 400W
 • สูงสุด 800W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EVP R12
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker EVP R12
 • WHARFE DALE PRO รุ่น EVP R12 ลำโพง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 250W RMS @ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 250W
 • โปรแกรม 500W
 • สูงสุด 1000W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EVP R15
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker EVP R15
 • WHARFE DALE PRO รุ่น EVP R15 ลำโพง 2 ทาง ขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 350W RMS @ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 350W
 • โปรแกรม 700W
 • สูงสุด 1400W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EVP R12M
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker EVP R12M
 • WHARFE DALE PRO รุ่น EVP R12M ลำโพง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 250W RMS @ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 250W
 • โปรแกรม 500W
 • สูงสุด 1000W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EVP R15M
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker EVP R15M
 • WHARFE DALE PRO รุ่น EVP R15M ลำโพงมอนิเตอร์ 2 ทาง ขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 350W RMS @ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 350W
 • โปรแกรม 700W
 • สูงสุด 1400W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EVP R215
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker EVP R215
 • WHARFE DALE PRO รุ่น EVP R215 ลำโพง 3 ทาง ขนาด 15 นิ้ว x 2 ดอก
 • กำลังวัตต์ 700W (350 x 2)RMS @ 4 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 700W
 • โปรแกรม 1400W
 • สูงสุด 2800W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KINETIC 8
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker KINETIC 8
 • WHARFE DALE PRO รุ่น KINETIC 8 ลำโพง 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 150W RMS @ 4 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 150W
 • โปรแกรม 600W
 • สูงสุด 300W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KINETIC 12
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker KINETIC 12
 • WHARFE DALE PRO รุ่น KINETIC 12 ลำโพง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 200W RMS @ 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 200W
 • โปรแกรม 400W
 • สูงสุด 800W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KINETIC 12M
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker KINETIC 12M
 • WHARFE DALE PRO รุ่น KINETIC 12m ลำโพงมอนิเตอร์ 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 200W RMS @ 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 200W
 • โปรแกรม 400W
 • สูงสุด 800W
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KINETIC 15
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker KINETIC 15
 • WHARFE DALE PRO รุ่น KINETIC 15 ลำโพง 2 ทาง ขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 250W RMS @ 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 250W
 • โปรแกรม 500W
 • สูงสุด 1000W
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KINETIC 153
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker KINETIC 153
 • WHARFE DALE PRO รุ่น KINETIC 153 ลำโพง 3 ทาง ขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 300W RMS @ 4 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 300W
 • โปรแกรม 600W
 • สูงสุด 1200W
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KINETIC 215
 • WHARFE DALE PRO Lound Speaker KINETIC 215
 • WHARFE DALE PRO รุ่น KINETIC 215 ลำโพง 3 ทาง x 2 ขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังวัตต์ 300W RMS @ 4 โอห์ม
 • ต่อเนื่อง 300W
 • โปรแกรม 600W
 • สูงสุด 1200W
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า