ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ อาร์ ซี เอฟ (rcf)

RCF ART 310A
  • RCF Lound Speaker RCF ART 310A
  • ดอกลำโพง 10 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว กำลังขับ 350 Watt bi-amplification
  • Max SPL : 127 dB
  • ตอบสนอความถี่: 50 - 20 Khz
  • ขนาดดอกลำโพง 10 นิ้ว woofer
  • voice coil : 2.5 นิ้ว high power neodymium
  • สอบถาม 08-92147352
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า