ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ ดีบีเค (dbk)

AK 10
 • DBK Lound Speaker AK 10
 • ตู้ลำโพง ดีบีเค AK-10 แบบ 2 ทาง
 • ขนาดดอกลำโพงเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ตอบสนองความถี่ที่ 55 เฮิร์ตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิร์ตซ์
 • กำลังขับ 300 วัตต์ RMS
 • กำลังขับโปรแกรม 600 วัตต์
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PS-15R2
 • DBK Lound Speaker PS-15R2
 • DBK PS-15R2 SPEAKER
 • Type : dbk PS-15R2 2 way speaker
 • Rated power : 500 W RMS
 • Program power : 1000 W
 • Impedance : 8 ohms
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AK 15
 • DBK Lound Speaker AK 15
 • ตู้ลำโพง AK-15 ลำโพง 2 ทาง
 • ขนาดดอกลำโพงเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว
 • ตอบสนองความถี่ที่ 45 เฮิร์ตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิร์ตซ์
 • กำลังขับ 800 วัตต์ RMS
 • กำลังขับโปรแกรม 1000 วัตต์
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AK 12
 • DBK Lound Speaker AK 12
 • ตู้ลำโพง AK-12 ลำโพง 2 ทาง
 • ขนาดดอกลำโพงเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
 • ตอบสนองความถี่ที่ 45 เฮิร์ตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิร์ตซ์
 • กำลังขับ 500 วัตต์ RMS
 • กำลังขับโปรแกรม 600 วัตต์
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRX-712M
 • DBK Lound Speaker SRX-712M
 • ตู้ลำโพง SRX-712M ลำโพง 2 ทาง
 • ขนาดดอกลำโพงเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
 • ตอบสนองความถี่ที่ 70 เฮิร์ตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิร์ตซ์
 • กำลังขับ 400 วัตต์ RMS
 • กำลังขับโปรแกรม 800 วัตต์
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRX-715
 • DBK Lound Speaker SRX-715
 • ตู้ลำโพง SRX-715 ลำโพง 2 ทาง
 • ขนาดดอกลำโพงเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว
 • ตอบสนองความถี่ที่ 50 เฮิร์ตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิร์ตซ์
 • กำลังขับ 500 วัตต์ RMS (AES)
 • กำลังขับโปรแกรม 1000 วัตต์
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 22,400 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า