ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ เซอร์วิน เวก้า (cerwin vega)

CVM 1022
 • CERWIN VEGA Mixer CVM 1022
 • 2 mono and 4 stereo line input with 4 XLR microphone inputs
 • MAIN L/R ¼\" jack output
 • TAPE IN stereo RCA jacks for connection to a CD or MP3 player
 • ราคา 7,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVM 1224FX USB
 • CERWIN VEGA Mixer CVM 1224FX USB
 • 4 mono and 4 stereo line input with 6 XLR microphone inputs
 • MAIN L/R ¼\" jack and XLR output
 • ALT 3-4 ¼\" jack output
 • TAPE IN stereo RCA jacks for connection to a CD or MP3 player
 • REC OUT stereo RCA jacks for connection to a recorder
 • ราคา 17,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVM 1624FX USB
 • CERWIN VEGA Mixer CVM 1624FX USB
 • 8 mono and 4 stereo line input with 10 XLR microphone inputs
 • MAIN L/R ¼\" jack and XLR output
 • ALT 3-4 ¼\" jack output
 • TAPE IN stereo RCA jacks for connection to a CD or MP3 player
 • REC OUT stereo RCA jacks for connection to a recorder
 • ราคา 22,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า