ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   พรินเตอร์ ด็อท เมตริกซ์ เอปสัน (epson)

LQ-310
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-310
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-310
 • EPSON LQ-310 ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24 pin แคร่สั้น
 • Print Method Impact dot matrix
 • Number of Pins in Head 24 pins
 • Print Direction Bi-direction with logic seeking
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LQ-590
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-590
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-310
 • EPSON LQ-310 ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24 pin แคร่สั้น ความเร็ว: สูงถึง 440 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวต่อนิ้ว)
 • ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์
 • ความเร็ว: สูงถึง 440 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวต่อนิ้ว)
 • พิมพ์ได้ครั้งละ 5 แบบฟอร์ม
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LQ-630
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-630
 • EPSON Printer Dot Matrix LQ 630
 • เอปสัน พรินเตอร์ ด็อท เมตริกซ์ LQ 630 24-เข็มพิมพ์ แบบระนาบ แคร่สั้น
 • 24-เข็มพิมพ์ แบบระนาบ
 • ความเร็ว: สูงถึง 300 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวต่อนิ้ว)
 • พิมพ์ได้ครั้งละ 5 แบบฟอร์ม
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LQ-2090
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-2090
 • EPSON Printer Dot Matrix LQ-2090
 • เอปสัน พรินเตอร์ ด็อท เมตริกซ์ LQ-2090 24-เข็มพิมพ์ แบบระนาบ แคร่ยาว
 • ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์
 • 24-เข็มพิมพ์
 • แคร่ยาว
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LQ-2190
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX LQ-2190
 • EPSON Printer Dot Matrix LQ-2190
 • เอปสัน พรินเตอร์ ด็อท เมตริกซ์ LQ-2190 เครื่องพิมพ์ระบบเข็มกระแทก 24 เข็มพิมพ์ แคร่ยาว การใช้งานที่ยาวนาน 20,000 ชั่วโมง
 • ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์
 • 24-เข็มพิมพ์
 • เครื่องพิมพ์ระบบเข็มกระแทก 24 เข็มพิมพ์
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DLQ-3500
 • EPSON PRINTER DOT MATRIX DLQ-3500
 • EPSON Printer Dot Matrix DLQ-3500
 • เอปสัน พรินเตอร์ ด็อท เมตริกซ์ DLQ-3500 เครื่องพิมพ์แบบระนาบ 24 เข็มพิมพ์
 • ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์
 • 24-เข็มพิมพ์ แบบระนาบ
 • แคร่ยาว
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า