ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ตู้ลำโพงอเนกประสงค์

KTP12BT บูลทูธ
 • K POWER Portable Amplifier With Speaker KTP12BT บูลทูธ
 • K POWER KTP12BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 12นิ้ว
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 12นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM มี บูลทูธ K POWER KTP12BT
 • ลำโพงขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 80W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 6,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KTP10BT มีบูลทูธ
 • K POWER Portable Amplifier With Speaker KTP10BT มีบูลทูธ
 • K POWER KTP10BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 10นิ้ว
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 10นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM มีบูลทูธ K POWER KTP10BT
 • ลำโพงขนาด 10 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 60W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 4,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KTP 15BT
 • K POWER Portable Amplifier With Speaker KTP 15BT
 • K POWER KTP15BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM K POWER KTP15BT
 • ลำโพงขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 150W @ 4ohm
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 6,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KTP 15BT มีบูลทูธ
 • K POWER Portable Amplifier With Speaker KTP 15BT มีบูลทูธ
 • K POWER KTP15BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว มีบูลทูธ
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM K POWER KTP15BT มีบูลทูธ
 • ลำโพงขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 150W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 6,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SL-15VBT มีบลูทูธ
 • XXL POWER Portable Amplifier With Speaker SL 15VBT มีบลูทูธ
 • XXL POWER SL-15VBT ตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว 15นิ้ว มีบูลทูธ
 • ตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว 15นิ้ว มีบูลทูธ XXL SL-15VBT
 • SPECIFICATION : SL - 15 VBT
 • XXL POWER Wireless Portable Amplifier SL-15V 1 ตู้ ประกอบได้วย
 • ตู้ลำโพงขนาด 15 นิ้ว RMS/max.power : 450/900W
 • ราคา 9,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DCK501BR 15 นิ้ว (AK15-201) ตู้ลำโพงล้อลาก มีบูลทูธ
AK15-201 15นิ้ว ตู้ลำโพงล้อลาก มีบูลทูธ
ZN 802 ตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ 8 นิ้ว มีบูลทูธ
 • ZEN Portable Amplifier With Speaker ZN 802 ตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ 8 นิ้ว มีบูลทูธ
 • ZEN ZN 802 ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 8นิ้ว มีบูลทูธ
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 8นิ้ว มีบูลทูธ มี4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM ZEN ZN 802
 • ลำโพงขนาด 8 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 25W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 4,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BT20 ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15 นิ้ว มีบูลทูธ
AK12-201 มีบูลทูธ
 • DECCON Portable Amplifier With Speaker AK12 201 มีบูลทูธ
 • ลำโพงอเนกประสงค์ DECCON รุ่น AK12-201 มีบูลทูธ
 • ลำโพงอเนกประสงค์ DECCON รุ่น AK12-201 12 นิ้ว กำลังขับ 450W มีบูลทูธ
 • รายละเอียด
 • ลำโพงขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังขับ 450W
 • ราคา 5,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AK12 มีบูลทูธ
 • DECCON Portable Amplifier With Speaker AK12 มีบูลทูธ
 • ลำโพงอเนกประสงค์ DECCON รุ่น AK12 (DCK201BR)
 • ลำโพงอเนกประสงค์ DECCON รุ่น AK12 12 นิ้ว กำลังขับ 450w มีบูลทูธ
 • รายละเอียด
 • ลำโพงขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังขับ 450 W
 • ราคา 5,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า