ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ตู้ลำโพงช่วยสอน 8 นิ้ว

H8A ลำโพงอเนกปรสงค์ 8 นิ้ว
  • DECCON Portable Amplifier With Speaker H8A ลำโพงอเนกปรสงค์ 8 นิ้ว
  • Blilt-in Amplifier Output Power 1000W
  • มีไมค์ลอยแบบมือถือ 2 ตัว ความถี่ VHF
  • มีไมค์ลอยแบบสวมหัว 1 ตัว ความถี่ VHF
  • มีไมค์ลอยแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว ความถี่ VHF
  • บันทึกเสียงลง USB ได้
  • ราคา 4,500 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า