ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ตู้ลำโพงคาราโอเกะ

OK-8
 • NTS Karaoke Speaker OK 8
 • NTS รุ่น OK-8 ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8 นิ้ว 130W RMS
 • Technical Specification
 • Frequency Response 45Hz - 18KHz
 • Sensitivity [1w/1m] 90dB
 • RMS Power Handling 130W RMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
OK-10
 • NTS Karaoke Speaker OK 10
 • NTS รุ่น OK-10 ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง 10 นิ้ว 8Ω 150W
 • Technical Specification
 • Frequency Response 40Hz - 20KHz
 • Sensitivity [1w/1m] 91dB
 • RMS Power Handling 150W RMS
 • ราคา 3,400 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MZ 100
 • NTS Karaoke Speaker MZ 100
 • NTS รุ่น MZ-100 ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง 8 8Ω 130W
 • Technical Specification
 • Frequency Response 45Hz - 18KHz
 • Sensitivity [1w/1m] 89dB
 • RMS Power Handling 130W RMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MZ 150
 • NTS Karaoke Speaker MZ 150
 • NTS รุ่น MZ-150 ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง 10 นิ้ว 8Ω 150W
 • Technical Specification
 • Frequency Response 45Hz - 18KHz
 • Sensitivity [1w/1m] 89dB
 • RMS Power Handling 150W RMS
 • ราคา 3,400 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
JBL RM 10 II
 • JBL Karaoke Speaker JBL RM 10 II
 • ลำโพง คาราโอเกะ JBL RM 10 II
 • Power(Continuous/Peak):: 50W – 400W Peak
 • Impedance :: 8 Ohms nominal
 • Sensitivity (2.83V/1m):: 92dB
 • Frequency Response (–3dB):: 40Hz – 20kHz
 • ราคา 19,800 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
JBL RM 8
 • JBL Karaoke Speaker JBL RM 8
 • ลำโพง คาราโอเกะ JBL RM 8
 • Power(Continuous/Peak):: 50W – 300W Peak
 • Impedance :: 8 Ohms nominal
 • Sensitivity (2.83V/1m):: 89dB
 • Frequency Response (–3dB):: 60Hz – 20kHz
 • ราคา 12,300 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
JBL RM 101 ลำโพง 2 ทาง 10 นิ้ว
 • JBL Karaoke Speaker JBL RM 101 ลำโพง 2 ทาง 10 นิ้ว
 • ลำโพง คาราโอเกะ JBL RM 101 ลำโพง 2 ทาง 350 วัตต์
 • Power(Continuous/Peak):: 70W – 300W Peak
 • 3-Speaker, 2-Way 250mm (10) KARAOKE MONITOR
 • Maximum Recommended Amplifier Power :: 175W
 • Nominal Impedance :: 8 Ohms
 • ราคา 24,500 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K8B
 • CCON Karaoke Speaker CC K8B
 • CCON CC-K8B ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 8 นิ้ว 400วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว 400วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ทวีสเตอร์ 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • กำลังขับ 400 W
 • ราคา 3,700 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K8C
 • CCON Karaoke Speaker CC K8C
 • CCON CC-K8C ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 8 นิ้ว 450วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว 450วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 2ตัว
 • ทวีสเตอร์ 3 นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • ราคา 4,500 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K8D
 • CCON Karaoke Speaker CC K8D
 • CCON CC-K8D ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 8 นิ้ว 400วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว 400วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K8E
 • CCON Karaoke Speaker CC K8E
 • CCON CC-K8E ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 8 นิ้ว 400วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว 400วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DC-910
 • CCON Karaoke Speaker DC 910
 • CCON DC-910 ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 400วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 400วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10B
 • CCON Karaoke Speaker CC K10B
 • CCON CC-K10B ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 400วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 400วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10C
 • CCON Karaoke Speaker CC K10C
 • CCON CC-K10C ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DC-450
 • CCON Karaoke Speaker DC 450
 • CCON DC-450 ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
 • ราคา 3,400 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10I
 • CCON Karaoke Speaker CC K10I
 • CCON CC-K10I ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHM
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10J
 • CCON Karaoke Speaker CC K10J
 • CCON CC-K10J ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHM
 • ราคา 5,500 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10L
 • CCON Karaoke Speaker CC K10L
 • CCON CC-K10L ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHM
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10M
 • CCON Karaoke Speaker CC K10M
 • CCON CC-K10M ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHM
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CC-K10P
 • CCON Karaoke Speaker CC K10P
 • CCON CC-K10P ตู้ลำโพงราคาโอเกะ ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ตู้ลำโพงราคาโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว 600วัตต์
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
 • ทวีสเตอร์ 3นิ้ว 2 ตัว
 • อิมพีแดนซ์ 8 OHM
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
OK 910R
 • NTS Karaoke Speaker OK 910R
 • NTS OK-910R ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10นิ้ว 8Ω 150W
 • ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10นิ้ว 8Ω 150W NTS OK-910R
 • Technical Specification
 • Frequency Response 50Hz - 20KHz
 • Sensitivity [1w/1m] 91dB
 • ราคา 3,700 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า