ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง

จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 70 นิ้ว สัดส่วน 1:1
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 84 นิ้ว สัดส่วน 1:1
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 96 นิ้ว สัดส่วน 1:1
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 135 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง
 • wall screen projector PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen projector
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen projector
 • Feature จอแขวนมือดึง wall screen projector
 • มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั้นใจในการล๊อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง
 • จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง หรือ แขวนเพดานได้
 • สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LUMENS DC-170 เครื่องฉายภาพสามมิติ
 • LUMENS VISUALIZER LUMENS DC 170 เครื่องฉายภาพสามมิติ
 • LUMENS DC-170 เครื่องฉายภาพสามมิติ
 • LUMENS DC-170 เครื่องฉายภาพสามมิติ sonser cmos 1080p
 • Feature
 • เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ วัตถุ, เอกสาร, หนังสือ
 • เป็นกล้องวีดีโอระบบ CMOS มีความละเอียดภาพที่ XGA, SXGA(1280x960), WXGA, 1080p
 • ราคา 35,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า