ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   จอรับภาพโปรเจคเตอร์ vertex (vertex)

จอขาตั้ง 70 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 1:1
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอขาตั้ง 70 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 1:1
 • จอโปรเจคเตอร์ vertex แบบขาตั้ง 70 นิ้ว
 • ประเภท แบบขาตั้ง 70 นิ้ว ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 1:1
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภท : Tripod Screen (จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
 • ราคา 2,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
ดูตามหมวด : จอแขวนมือดึง
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 100 นิ้ว รหัสสินค้า 150-02-010-031
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว ขนาดของจอ( Scree Size) : 94x84 นิ้ว (124 x 221 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
 • ราคา 3,900 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
ดูตามหมวด : จอแขวนมือดึง
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 120 นิ้ว รหัสสินค้า 150-02-010-021
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว ขนาดของจอ( Scree Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ราคา 4,300 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอขาตั้ง 100 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอขาตั้ง 100 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 4:3
 • จอโปรเจคเตอร์ vertex แบบขาตั้ง 100 นิ้ว
 • ประเภท จอขาตั้ง 100 นิ้ว ขนาดของจอ(Screen Size) : 63x83 นิ้ว (160 x 212 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 4:3
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
 • ราคา 4,600 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอขาตั้ง 120 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอขาตั้ง 120 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 4:3
 • จอโปรเจคเตอร์ vertex แบบขาตั้ง 120 นิ้ว
 • ประเภท จอขาตั้ง 120 นิ้ว ขนาดของจอ( Scree Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm) เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 4:3
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ราคา 5,900 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
ดูตามหมวด : จอแขวนมือดึง
 • VERTEX PROJECTOR SCREEN จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว เนื้อจอ MW สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว ขนาดของจอ( Scree Size) : 128 x 80 นิ้ว (324 x 202cm) สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
 • ราคา 9,000 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 120 นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมทไร้สาย
 • ราคา 15,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 200 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมทไร้สาย
 • ราคา 42,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า