ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ราคา ไมค์โครโฟนไร้สาย

ไมโครโฟนคาดศีรษะ ชนิดคล้องหู 2 ข้าง NTS HS-22F
 • NTS ไมโครโฟนคาดศีรษะ ชนิดคล้องหู 2 ข้าง NTS HS-22F
 • ไมโครโฟนคาดศีรษะ NTS HS-22F
 • ไมโครโฟนคาดศีรษะแบบคล้องหูทั้ง 2 ข้าง ชนิดแจคโฟน phone 3.5 mm
 • Technical Specification
 • ลักษณะไมค์จะเกี่ยวหูทั้ง 2 ข้างทำให้แน่น และไมค์จะแนบกับแก้มอีกข้าง
 • Type Headset microphone (phone 3.5 mm. plug)
ไมโครโฟนคาดศีรษะ ชนิดคล้องหู 2 ข้าง NTS HS-22FP
ไมโครโฟนคาดศีรษะ mini phone 3.5 mm NTS HS-23F
 • NTS ไมโครโฟนคาดศีรษะ mini phone 3.5 mm NTS HS-23F
 • ไมโครโฟนคาดศีรษะ NTS HS-23F
 • ไมโครโฟนคาดศีรษะแบบคล้องหูข้างเดียว ชนิดแจคโฟน phone 3.5 mm
 • Technical Specification
 • ลักษณะไมค์จะคล้องหูข้่างเดียวและไมค์จะแนบกับแก้มอีกข้าง
 • Type Headset microphone (phone 3.5 mm plug)
ไมโครโฟนคาดศีรษะ mini XLR NTS HS-23FP
 • NTS ไมโครโฟนคาดศีรษะ mini XLR NTS HS-23FP
 • ไมโครโฟนคาดศีรษะ NTS HS-23FP
 • ไมโครโฟนคาดศีรษะแบบคล้องหูข้างเดียว ชนิด mini XLR plug
 • Technical Specification
 • ลักษณะไมค์จะคล้องหูข้่างเดียวและไมค์จะแนบกับแก้มอีกข้าง
 • Type Headset microphone (mini XLR plug)
SLX24/SM58
 • SHURE SLX24/SM58
 • SLX24/SM58(SLX24E/SM58) ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือไมค์เดี่ยว
 • SHURE SLX24/SM58
 • SLX2/SM58 Handheld Microphone/Transmitter
 • Frequency response tailored for vocals, with brightened midrange and bass Uniform cardioid pickup pattern isolates the main sound source and minimizes background noise
 • Pneumatic shock-mount system cuts down handling noise
SLX24/Beta58
 • SHURE SLX24/Beta58
 • SLX24/BETA58(SLX24E/BETA58) ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือไมค์เดี่ยว
 • SHURE SLX24/BETA58
 • SLX2/Beta58 Handheld Microphone/Transmitter
 • Supercardioid, Dynamic
 • Frequency response: 50 to 16,000 Hz
SVX 24E/PG58 R25 ชนิดไมค์เดี่ยว
 • SHURE SVX 24E/PG58 R25 ชนิดไมค์เดี่ยว
 • SHURE SVX24E-PG58 R25
 • ไมค์ลอยมือถือแบบ ชนิดไมค์เดี่ยว
 • ตัวรับส่ง 1 x SVX4 : Dual Diversity Receiver
 • ไมค์ 1 x SVX2 : Handheld Transmitter หัวไมค์ PG58
 • Dimensions 32 mm x 168 mm x 104.5 mm
SVX14/CVL
 • SHURE SVX14/CVL
 • SHURE SVX14/CVL ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบไมค์เดี่ยว
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบไมค์เดี่ยว SHURE SVX14/CVL
 • Type Electret :Condenser
 • Polar Pattern :Cardioid
 • Frequency Response :50–20,000 Hz
SVX14/PG185
 • SHURE SVX14/PG185
 • SHURE SVX14/PG185 ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบไมค์เดี่ยว
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิปหนีบไมค์เดี่ยว SHURE SVX14/PG185
 • Type Electret :Condenser
 • Polar Pattern :Cardioid
 • Frequency Response :50–20,000 Hz
SVX288A/PG58 R25 Dual ชนิดไมค์คู่
 • SHURE SVX288A/PG58 R25 Dual ชนิดไมค์คู่
 • SHURE SVX288A-PG58-R25 ชนิดไมค์คู่
 • ตัวรับส่ง 1 x SVX88 : Dual Diversity Receiver
 • ไมค์คู่ 2 x SVX2 : Handheld Transmitter หัวไมค์ PG58
 • Dimensions 32 mm x 168 mm x 104.5 mm
 • Weight 245 g
SVX 24/PG28 R25 ชนิดไมค์เดี่ยว
 • SHURE SVX 24/PG28 R25 ชนิดไมค์เดี่ยว
 • SHURE SVX24E-PG28 R25
 • SHURE SVX24E-PG28 R25 ไมค์ลอยมือถือแบบ ไมค์เดี่ยว
 • ตัวรับส่ง 1 x SVX4 : Dual Diversity Receiver
 • ไมค์ 1 x SVX2 : Handheld Transmitter หัวไมค์ PG28
 • Dimensions 32 mm x 168 mm x 104.5 mm
SVX288A/PG28 R25 Dual ชนิดไมค์คู่
 • SHURE SVX288A/PG28 R25 Dual ชนิดไมค์คู่
 • SHURE SVX288A-PG28 R25
 • ไมค์ลอยมือถือแบบ ไมค์คู่
 • ตัวรับส่ง 1 x SVX288 : Dual Diversity Receiver
 • ไมค์ 2 x SVX2 : Handheld Transmitter หัวไมค์ PG28
 • Dimensions 32 mm x 168 mm x 104.5 mm
BLX24R/SM58
 • SHURE BLX24R/SM58
 • SHURE BLX24R/SM58
 • ตัวไมโครโฟนไฟ LED กำลังไฟและสถานะของแบตเตอรี่
 • แบตเตอรี่ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน
 • สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง
 • ระยะช่วงสัญญาน 91 เมตร (300 ฟุต)
BLX288/SM58 ไมค์ลอยมือถือชนิดไมค์คู่
 • SHURE BLX288/SM58 ไมค์ลอยมือถือชนิดไมค์คู่
 • SHURE BLX288/SM58 Dual Channel
 • ตัวไมโครโฟนไฟ LED กำลังไฟและสถานะของแบตเตอรี่
 • ตัวรับมีไฟบอกสถานะและช่องสัญญานที่ใช้งาน
 • ตอบสนองย่านความถี่ : 50 to 15,000 Hz
 • แบตเตอรี่ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน
BLX288/PG58 ไมค์ลอยมือถือชนิดไมค์คู่
 • SHURE BLX288/PG58 ไมค์ลอยมือถือชนิดไมค์คู่
 • SHURE BLX288/PG58 Dual Channel
 • ตัวไมโครโฟนไฟ LED กำลังไฟและสถานะของแบตเตอรี่
 • ตัวรับมีไฟบอกสถานะและช่องสัญญานที่ใช้งาน
 • ตอบสนองย่านความถี่ : 60 to 15,000 Hz
 • แบตเตอรี่ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน 1.5 V
SHURE SVX188/PG185 หนีบปกเสื้อ
 • SHURE SHURE SVX188/PG185 หนีบปกเสื้อ
 • SHURE SVX188/PG185 ไมค์ลอยไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ ชนิดไมค์คู่
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ แบบคลิปหนีบ ชนิดไมค์คู่ shure svx188/pg158
 • FEATURES
 • 8 selectable frequencies per band
 • Up to 4 compatible channels per band
TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA WM-5320 ไมค์ลอยไร้สายแบบไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA WM-5320 C04 ไมค์ลอยไร้สายแบบไมค์คลิปหนีบ 64 channel battery AA
 • รายละเอียด TOA WM-5320
 • Maximum input level: 110dB SPL.
 • Frequency Range :UHF 692 –722 MHz
TOA WM-5320H ไมค์ลอยแบบสวมหัว
TOA WM-5320A ไมค์ลอยชนิดสวมหัว
 • TOA TOA WM-5320A ไมค์ลอยชนิดสวมหัว
 • TOA WM-5320A ไมค์ลอยไร้ไมค์ลอยชนิดสวมหัว
 • TOA WM-5320A ไมค์ลอยไร้ไมค์ลอยชนิดสวมหัว batteryAA
 • รายละเอียด TOA WM-5320A
 • Operating range: 3m – 120m.
 • Electret condenser cardioid microphone element.