ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ราคา โปรเจคเตอร์

XEED WX6000
 • CANON XEED WX6000
 • TYPE : LCOS reflective display, TFT Active Matrix
 • LENS : 0.70” diagonal, 3 panels
 • Native Resolution : 1440 x 900 (WXGA+), 1296000 pixels
 • Brightness : 5700 ANSI
 • Contrast Ratio : 1000 : 1
XEED WUX4000
 • CANON XEED WUX4000
 • TYPE : LCOS reflective display, TFT Active Matrix
 • LENS : 0.70 inch diagonal, 3 panels
 • Native Resolution : 1440 x 900 (WXGA+), 1296000 pixels
 • Brightness : 4000 ANSI
 • Contrast Ratio : 1000 : 1
XEED WUX5000
 • CANON XEED WUX5000
 • TYPE : LCOS reflective display, TFT Active Matrix
 • LENS : 0.70 inch diagonal, 3 panels
 • Native Resolution : 1440 x 900 (WXGA+), 1296000 pixels
 • Brightness : 5000 ANSI
 • Contrast Ratio : 1000 : 1
LV 7297A
 • CANON LV 7297A
 • โปรเจเตอร์ CANON LV-7297A
 • LCD โปรเจคเตอร์ CANON LV-7297A XGA ความสวาง 2600ANSI ความคมชัด 2000:1 มี HDMI LV-7297A PROJECTOR
 • รายละเอียด
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.55 inch
 • ความสว่าง :2600 ANSI Lumens
LV-7490
 • CANON LV-7490
 • โปรเจเตอร์ CANON LV-7490
 • LCD โปรเจคเตอร์ CANON LV-7490 XGA ความสว่าง 4000ANSI ความคมชัด 2000:1 มี HDMI LV-7490 PROJECTOR
 • รายละเอียด
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.55 inch
 • ความสว่าง :4000 ANSI Lumens
EPSON EB-X24
 • EPSON EPSON EB-X24
 • โปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB X24
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
 • ความสว่าง :3500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
EPSON EB-W18
 • EPSON EPSON EB-W18
 • โปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB W18
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
 • ความสว่าง :3000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
EPSON EB-X18
 • EPSON EPSON EB-X18
 • โปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB X18
 • เทคโนโลยี : LCD 0.55 inch
 • ความละเอียด: XGA (1204 x 768)
 • ความสว่าง :3000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
EB-S03
 • EPSON EB-S03
 • EPSON PROJECTOR EB-S03
 • ความสว่าง ที่ 2700 ANSI Lumens ความคมชัด :10000:1 ความละเอียด: SVGA (800 x 600)
 • สเปก เอปสันโปรเจคเตอร์
 • เทคโนโลยี : LCD
 • ความสว่าง :2700 ANSI Lumens
EB-X03
 • EPSON EB-X03
 • EPSON PROJECTOR EB-X03
 • ความสว่าง ที่ 2700 ANSI Lumens ความคมชัด :10000:1 ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
 • สเปก เอปสันโปรเจคเตอร์
 • เทคโนโลยี : LCD
 • ความสว่าง :2700 ANSI Lumens
EB-W03
 • EPSON EB-W03
 • EPSON PROJECTOR EB-W03
 • ความสว่าง ที่ 2700 ANSI Lumens ความคมชัด :10000:1 ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
 • สเปก เอปสันโปรเจคเตอร์
 • เทคโนโลยี : LCD
 • ความสว่าง :2700 ANSI Lumens
W28 EPSON
 • EPSON W28 EPSON
 • LCD โปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB W18
 • EB W18 WXGA โปรเจคเตอร์ LCD EPSON ความสวาง 3000 ansi contract 10000:1
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
 • ความสว่าง :3000 ANSI Lumens
VIEWSONIC PJD5134
 • VIEWSONIC VIEWSONIC PJD5134
 • โปรเจคเตอร์ (projector) VIEWSONIC PJD5134
 • วิวโซนิค โปรเจคเตอร์ DLP ความละเอียด SVGA ความสว่างที่ 3000 ANSI Contract 150000:1
 • Display สเปก
 • Display Type :DLP 0.55 inch 4:3 (native)
 • Resolution : SVGA 800x600 (native)
VIVITEK QUMI Q2
 • VIVITEK VIVITEK QUMI Q2
 • โปรเจคเตอร์ QUMI Q2
 • โปรเจคเตอร์ DLP QUMI Q2 LED LAMP WXGA 2500ANSI คมชัด 300:1 3D Ready
 • TYPE : DLP
 • Resolution : 1280 x 800 (WXGA)
 • Brightness : 300 ANSI
QUMI Q5
 • VIVITEK QUMI Q5
 • โปรเจคเตอร์ VIVITEK QUMI Q5
 • โปรเจคเตอร์ DLP VIVITEK QUMI Q5 LED LAMP
 • TYPE : DLP
 • LAMP : LED อายุหลอดภาพ มากกว่า 30,000 ชั่วโมง
 • Resolution : HD 720P,1280 x 800 (WXGA)
D536 3D
 • VIVITEK D536 3D
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 3200 ANSI
 • ความละเอียด : XGA (1027 x 768)
 • ความคมชัด : 3000 : 1
 • ขนาดภาพ (แนวทแยงมุม) : 40 inch - 300 inch
Vivitek D538W-3D
 • VIVITEK Vivitek D538W-3D
 • โปรเจคเตอร์ Vivitek D538W-3D
 • Vivitek D538W-3D DLP PROJECTOR wxga 3200 ansi คมชัด 3000 : 1
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 3200 ANSI
 • ความละเอียด : WXGA (1280 x 800)
VIVITEK D803W-3D
 • VIVITEK VIVITEK D803W-3D
 • โปรเจคเตอร์ VIVITEK D803W-3D
 • DLP โปรเจคเตอร์ VIVITEK D803W-3D WXGA 3600ANSI คมชัด 3000:1 3D ready
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 3600 ANSI
 • ความละเอียด : WXGA (1280 x 800)
VIVITEK D556
 • VIVITEK VIVITEK D556
 • VIVITEK D556 dlp โปรเจคเตอร์
 • โปรเจคเตอร์ DLP VIVITEK D556 SVGA 3000ANSI CONTRACT 15000:1 3D Ready
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 3000 ANSI
 • ความละเอียด :SVGA (800 x 600)
VIVITEK D519
 • VIVITEK VIVITEK D519
 • VIVITEK D519 DLP PROJECTOR
 • DLP โปรเจคเตอร์ VIVITEK D519 XGA 3000ANSI CONTRACT 5000:1 3d Ready
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 3000 ANSI
 • ความละเอียด :XGA (1024 x 768)
VIVITEK D945VX
 • VIVITEK VIVITEK D945VX
 • VIVITEK D945VX PROJECTOR
 • โปรเจคเตอร์ DLP VIVITEK D945VX WXGA 4500ANSI CONTRACT 2400:1 3D READY
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 4500 ANSI
 • ความละเอียด :XGA (1024 x 768)
VIVITEK D952HD
 • VIVITEK VIVITEK D952HD
 • VIVITEK D952HD DLP PROJECTOR
 • VIVITEK D952HD โปรเจคเตอร์ DLP FULL HD 1080p 3500ANSI CONTRACT 3000:1
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 3500 ANSI
 • ความละเอียด :1080p (1920 x 1080)
Vivitek H1086-3D
 • VIVITEK Vivitek H1086-3D
 • โปรเจคเตอร์ VIVITEK H1086-3D แถวฟรีแว่นตา 3 มิติ
 • DLP โปรเจคเตอร์ VIVITEK H1086-3D 1080P FULL HD 2000ANSI คมชัด 6000:1 3D ready
 • เทคโนโลยี : DLP
 • ความสว่าง : 2000 ANSI
 • ความละเอียด : 1080p FULL HD