ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ราคา ชุดประชุมไร้สาย

GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
 • GYGAR GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
 • ชุดควบคุมประชุมไร้สาย GYGAR
 • ชุดควบคุมประชุมไร้สาย GYGAR GW-819M 1 ชุดมี 6 ไมค์ สูงสุด 30 ไมค์ 5 เครื่องควบคุม
 • GW-819M ชุดควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย
 • คุณสมบัติ GYGAR GW-819M
 • สามารถต่อไมโครโฟนในระบบได้รวม 6 ไมค์รวมไมค์ประธานต่อเครื่องควบคุม 1 เครื่อง สูงสุด 30 ไมค์ต่อเครื่องควบคุม 5 เครื่อง (มาตรฐาน สำหรับการต่อมาตรฐาน 18 ไมค์ 3 ชุดควบคุม)
GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • GYGAR GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ชุดประชุมไร้สาย GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ไมค์ชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์ มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ตัดการทำงานของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • รายละเอียด GYGAR GW-819C ชุดไมค์ประธานไร้สาย
 • ชุดไมโครโฟนประธานชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์
 • มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ไมโครโฟนพร้อมสัญญาณแสดงการใช้งานและมีสวิทซ์กดตัดการทำงานของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • GYGAR GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดประชุมไร้สาย GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์ มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด การทำงานด้วยสัญญาณไฟสีแดงแบบวงแหวน
 • รายละเอียด GYGAR GW-819D ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดไมโครโฟนประธานชนิดซุปเปอร์คาดิออยคอนเดนเซอร์
 • มีสวิทซ์กดเปิด - ปิด ไมโครโฟนพร้อมสัญญาณแสดงการใช้งาน
ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • PROEURO TECH ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH ใช้งานสดวกติดตั้งง่าย เก็บสดวก ระยะสัญญานใกล 30 เมตร
 • สเปก ชุดประชุมไร้สาย UHF-129 PROEURO TECH
 • ป้องกันสัญานรบกวน : PLL
 • ย่านความถี่ UHF 500-900 MHz
ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
 • TADA ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
 • ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
 • ย่านความถี่ UHF 500-980 MHz
 • ใช้งานพร้อมกันโดยไม่รบกวนกันเอง
 • ตัวควบคุมมีจอแสดงผล LCD
 • Receiver มีความไวสูงและมีความถี่หลายระดัง
U-888
 • TADA U-888
 • ชุดประชุมไร้สาย TADA U-888
 • TADA U-888 ชุดประชุมไรสาย UHF 1ชุดมี 8 ไมค์
 • รายละเอียด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
 • ชุดควบคุม 1 ตัว
 • ไมค์ประชุมแบบไร้สาย 8 ตัว (ไม่มีไมค์ประธาน)
TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • TOA TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย
 • TOA TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย
 • รายละเอียด
 • การทำงานของระบบพ่วงต่อกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์
TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TOA TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TOA TS-801 ไมค์สำหรับประธานใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด TOA TS-801
 • มีลำโพงในเครื่อง
 • มีปุ่มสำหรับ เปิด-ปิด เพื่อปิดการทำงานของไมค์ผู้ร่วมประชุม
TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบไร้สาย ใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด
 • มีลำโพงในเครื่อง
 • มีปุ่มสำหรับ เปิด สำหรับพูด
TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
 • TOA TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
 • TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
 • TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA ใช้ร่วมกับฐานไมค TS-801 TS-802
 • มีไฟแสดงสถานการทำงานของไมค์
 • สัญญานอินฟาเรด
TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
 • TOA TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
 • TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
 • TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA ใช้ร่วมกับฐานไมค TS-801 TS-802
 • มีไฟแสดงสถานการทำงานของไมค์
 • สัญญานอินฟาเรด
TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • TS-905: ระยะสัญญาน Up to 16 ft. ceiling height
 • Coaxial cable with BNC connectors (supplied by others)
TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • TS-907: ระยะสัญญาน Up to 16-23 ft. ceiling height
 • Power Source 24 V DC (supplied from the Central unit)