ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ราคา ชุดประชุมแบบมีสายระบบอนาล็อก

CH-9C ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • HONIC CH-9C ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • HONIC 970 SERIES ชุดประแบบมีสาย
 • ชุดควบคุมไมค์ประชุม HONIC CH-9C มีสวิทซ์เปิด-ปิด และสัญญาณไฟ LED ต่อได้สูงสุด 80 ชุด
 • รายละเอียด
 • เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุม
 • สามารต่อได้มากถึง 80 ชุด(ต่อไมค์ได้2ช่องๆละ40ชุด
CH-970A ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC CH-970A ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC CH-970A ไมโครโฟนประธาน
 • ไมโครโฟนประธาน CH-970A ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
CH-970B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC CH-970B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC CH-970B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม CH-970B ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
CH-9A
 • HONIC CH-9A
 • HONIC CH-9A ไมโครโฟนประธาน ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม
 • ไมโครโฟนประธาน CH-9A ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
CH-9B
 • HONIC CH-9B
 • HONIC CH-9B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม.
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม CH-9B ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
MC-510 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง
 • HONIC MC-510 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง
 • HONIC MC-510 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง 70วัตต์ @ 4โอห์ม
 • ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง 70วัตต์ @ 4โอห์ม HONIC MC-510 ต่อได้สูงสุด 50 ชุด
 • รายละเอียด
 • เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง
 • สามารถต่อได้มากถึง 50 ชุด
MC-530 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC MC-530 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC MC-530 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม MC-530 ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
MC-520 ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC MC-520 ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC MC-520 ไมโครโฟนประธาน ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม MC-520 ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
NTS DS-100CMKII ไมโครโฟนสำหรับประธาน
 • NTS NTS DS-100CMKII ไมโครโฟนสำหรับประธาน
 • NTS DS-100C ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • DS-100C ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 480 mm มีสวิตช์ ปิด เปิด
 • Main Feature
 • เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
NTS DS-100DMKII ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • NTS NTS DS-100DMKII ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • DS-100D ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • DS-100D ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม ก้านไมค์โค้งงอได้ความยาว 480 มิล มีสวิตช์เปิด ปิด มีช่องต่อ หูฟัง 3.5 มิล
 • Main Feature
 • - เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • - ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
NTS สายไมค์ประชุม 3 เมตร
NTS สายไมค์ประชุม 5 เมตร
NTS สายไมค์ประชุม 10 เมตร
NTS DS-100S MKII ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • NTS NTS DS-100S MKII ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบอนาล็อก NTS DS SERIES
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบอนาล็อก NTS NTS DS 100S ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ สามารถต่อได้มากถึง 60 ชุด และสามารถขยายได้ถึง 120 ชุด
 • NTS DS 100S ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
TADA CCS-800CE ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • TADA TADA CCS-800CE ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • TADA CCS-800CE ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • มีสวิตช์ ปิด-เปิด พร้อมไฟแสดงสถานะระบบ
 • สามารถต่อไมค์ลูกข่ายได้ 50 ตัว
 • หากต่อเป็น 3 Ch รองรับไมค์สูงสุด 150 ตัว
 • การส่งสัญญาณเสียงชัดเจน
TADA CCS-800A ไมค์ประธาน
 • TADA TADA CCS-800A ไมค์ประธาน
 • TADA CCS 800A ชุดไมค์ประธาน
 • มีปุ่มควบคุมไมค์ผู้ร่วมประชุมสามารถกำหนดสายการสนทนาได้
 • มีลำโพงในตัว
 • มีโวลุ่มปรับเสียง
 • มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง 3.5mm
TADA CCS-800B ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TADA TADA CCS-800B ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TADA CCS 800ฺB ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม
 • มีปุ่มสำหรับกดผู้ของไมค์ผู้ร่วม
 • มีไฟวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการใช้งาน
 • มีลำโพงในตัว
 • มีโวลุ่มปรับเสียง
TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • TOA TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA TS770 Control Unit
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ควบคุมกระแสไฟ ควบคุมไมค์ประธาน
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA TS770 คุณสมบัติ
 • สามารถควบคุมลำดับการสนทนา
 • สามารถกำหนดจำนวนผู้ร่วมประชุมให้ใช้งานพร้อมกันได้ off โดยเลือกได้จากสวิทช์
TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • TOA TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TS-771
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TS-771
 • ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TOA TS-771 คุณสมบัติ
 • สามารถเสียบการไมค์แบบ XLR (TS-773,TS-774)
 • มีลำโพงในตัว 130 ohm,200 mV
TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TOA TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TS-772
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TS-772
 • ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TOA TS-772 คุณสมบัติ
 • สามารถเสียบการไมค์แบบ XLR (TS-773,TS-774)
 • มีลำโพงในตัว 130 ohm,200 mV
TOA TS773 ก้านไมค์ประชุม ยาว 37 cm
 • TOA TOA TS773 ก้านไมค์ประชุม ยาว 37 cm
 • ก้านไมค์ประชุม TS-773
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ก้านไมค์ประชุม TS-773
 • ก้านไมค์ประชุม TS-773 คุณสมบัติ
 • Type Electret condenser microphone
 • Directivity Unidirectional
TOA TS774 ก้านไมค์ประชุม ยาว 52 cm
 • TOA TOA TS774 ก้านไมค์ประชุม ยาว 52 cm
 • ก้านไมค์ประชุม TS-774
 • ก้านไมค์ประชุม TS-774 คาวมยาว 518 mm สำหรรับ ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770
 • ก้านไมค์ประชุม TS-774 คุณสมบัติ
 • Type Electret condenser microphone
 • Directivity Unidirectional
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • TOA TOA YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร สำหรับ ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770
 • YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • Type Electret condenser microphone
 • Directivity Unidirectional
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • TOA TOA YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร สำหรับ ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770
 • YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • Type Electret condenser microphone
 • Directivity Unidirectional