ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ราคา ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล

DIS CU 5905 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา
 • DIS DIS CU 5905 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา
 • ชุดประชุม DIS CU 5905 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา (Central Control Unit)
 • ชุดประชุม ดิจิตอล DIS ส่งสัญญานเสียงระบบดิจิติอล ผ่านสาย CAT 5e (RJ45) ไมค์ผู้ร่วมประชุมได้ 60 ไมค์ต่อชุด
 • คุณสมบัติ ชุดประชุม DIS CU 5905
 • CU 5905 สามารถควบคุมจำนวนไมค์ได้ 60 ไมค์ต่อ 1 ชุด สูงสุดได้ถึง 250 ชุด โดยการเพิ่ม CU-5905
 • สามารถกำหนดผู้ร่วมประชุมในการสนทนาได้พร้อมกัน สูงสุด 8 คน
DIS DC 5980P ฐานไมค์ประชุม
 • DIS DIS DC 5980P ฐานไมค์ประชุม
 • DC 5980P ฐานไมค์ประชุมไม่รวมก้านไมค์
 • DC 5980P ฐานไมค์ประชุมไม่รวมก้านไมค์ DC 5980P Connect แบบ XLR ตอบสนองความถี่ที่ 150Hz-15kHz พร้อมลำโพงในตัว 2 วัตต์ rms
 • DC 5980P FEATURS
 • Loudspeaker frequency range: 150 Hz – 15 kHz
 • Loudspeaker maximum power: 2.1W RMS
DIS GM 5923 ก้านไมค์ประชุมยาว 30 cm
DIS GM 5924 ก้านไมค์ประชุมยาว 40 cm
ชุดประชุม DIS 5900
 • DIS ชุดประชุม DIS 5900
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล แบบมีสาย DIS 5900
 • ชุดประชุมดิจิตอล DIS ส่งสัญญานเสียงระบบดิจิติอล ผ่านสาย CAT 5e (RJ45) ไมค์ผู้ร่วมประชุมได้ 60 ไมค์ต่อชุด
CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • NPE CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล ต่อไมค์ได้สูงสุด 50 ชุด มีช่องต่อโทรศัพท์ ช่องต่อสำหรับบันทึกการประชุม ไมค์จะปิดอัตโมมัติ
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • มีช่องใช้งาน BELL,ไมค์ประชุม ไมค์โครโฟน AUX โทรศัพท์ มอนิเตอร์ อย่างละชุด
 • มีช่องออกใช้งาน Line/Rec Out
CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE NPE CF-5MC ไมค์ประธาน ชุด ประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • NPE CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE NPE CF-5MD ไมค์ผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MD มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม-MPR
 • NPE CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม-MPR
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MPR
 • NPE NPE CF-5MD ไมค์ผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MD มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
CF-5MPR ชุดควบไมค์ประชุม (REC,MP3,USB,SDCARD)
 • NPE CF-5MPR ชุดควบไมค์ประชุม (REC,MP3,USB,SDCARD)
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MPR
 • NPE ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล ต่อไมค์ได้สูงสุด 50 ชุด NPE รุ่น CF-5MPR มี MP3 USB SD-CARD,REC
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • มีช่องใช้งาน BELL,ไมค์ประชุม ไมค์โครโฟน AUX โทรศัพท์ มอนิเตอร์ อย่างละชุด
 • สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้ เล่นเพลงได้ 99 อัลบั้ม อัลบั้มละ 999 เพลง ตั้งโปรแกรมได้
CF-5MC ชุดไมค์ประธาน (MPR)
 • NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน (MPR)
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MPR
 • NPE NPE CF-5MC ไมค์ประธาน ชุด ประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
NPE CC-5MT ชุดควบคุมกล้อง
 • NPE NPE CC-5MT ชุดควบคุมกล้อง
 • สามารถปรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้ 5 ฟังก์ชั่น
 • ฟังก์ชั่นการควบคุมกล้อง
 • ฟังก์ชั่นการปรับความเร็วในการหมุนซ้าย-ขวา ของกล้อง
 • ฟังก์ชั่นการปรับความเร็วในการปรับมุมก้ม-เงย ของกล้อง
 • ฟังก์ชั่นในการใช้ร่วมกับชุดประชุม - ฟังก์ชั่นทดสอบการแสดงผลหน้าจอ LCD
NTS DC-10S ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล
 • NTS NTS DC-10S ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล
 • ์NTS DC-10S เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • ชุดประชุม ดิจิตอล NTS DC-10S ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล สามารถต่อได้มากถึง 50 ชุด ขยายได้ถึง 150 ชุด
 • เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
 • - มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • NTS NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • ์NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
 • ชุดประชุม ดิจิตอล NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม มีลำโพงในตัว 2W ช่องต่อหูฟัง 3.5 mm 2 ช่อง
 • ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม NTS DC-10C
 • - ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
NTS DC-10D ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • NTS NTS DC-10D ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • ์NTS DC-10D ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • ชุดประชุม ดิจิตอล NTS DC-10C ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม มีลำโพงในตัว 2W ช่องต่อหูฟัง 3.5 mm 2 ช่อง
 • Main Feature
 • - เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
ชุดประชุมแบบมีสาย TS680 Series TOA
 • TOA ชุดประชุมแบบมีสาย TS680 Series TOA
 • ชุดประชุมราคาประหยัดจาก toa รุ่น TS680
 • ควบคุมไมค์ประชุมได้ถึง 24 ชุด สามารถกำหนดไมค์ประชุมให้เปิดใช้งานพร้อมกันได้ 1 3 6 ตัว พร้อมกัน
 • TOA รุ่น TS680
 • ควบคุมไมค์ประชุมได้ถึง 24 ชุด
 • มีช่องต่อไมโครโฟนจากภายนอก(ไมค์สาย)อยู่หน้าเครื่อง
TS681 ไมค์ประธาน
 • TOA TS681 ไมค์ประธาน
 • ไมค์สำหรับประธาน TOA รุ่น TS681 ใช้ร่วมกับก้านไมค์ ts774,ts773
 • TOA TS6801 ไมค์สำหรับประธาน
 • TOA รุ่น TS681
 • Power Source : 36V DC (supplied from TS-680-AS Central Unit )
 • Input : Microphone terminal : XLR-4-31 type
TS682 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TOA TS682 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA รุ่น TS682 ใช้ร่วมกับก้านไมค์ ts774,ts773
 • TOA TS6802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TOA รุ่น TS682
 • Power Source : 36V DC (supplied from TS-680-AS Central Unit )
 • Input : Microphone Terminal : XLR-4-31 type
BC 900
 • TOA BC 900
 • TOA BC900 แทนชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA
 • แทนชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA BC900
 • สเปก
 • Power Source 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (supplied from AC adapter (accessory))
 • Current Consumption Max. 5 A
BP 900
 • TOA BP 900
 • TOA BC900 แบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA
 • แบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA BC900 สำหรับชุดประชุม TS-801, TS-802, TS-901, and TS-902.
 • สเปก
 • Nominal Voltage 7.4 V DC
 • Nominal Capacity 1700 mAh