ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ราคา จอรับภาพโปรเจคเตอร์

จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว 16:9 SL พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว 4:3 SL พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3 gygar motor screen projector
 • เส้นทะแยงมุม 135 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)108 x 84 นิ้ว
 • สัดส่วน 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 4:3 มีรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • ชนิดจอแขวนมือดึงเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม (W x H) 96 x 72 นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
 • แบรนด์ : GYGAR
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว 1:1
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม(W x H) 120 x 96 นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
 • แบรนด์ : GYGAR
จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
 • ขนาดจอ(H x W) 60 x 80 นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
จอขาตั้ง 120 นิ้ว 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • GYGAR จอขาตั้ง 120 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 120 นิ้ว
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จอขาตั้ง (Tripod Screen) 120 นิ้ว ขนาดจอ 72x96 นิ้ว สัดส่วน 4ต่อ3
 • รายละเอียด จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Tripod Screen 120 นิ้ว
 • ประเภทจอ ขาตั้ง Tripod Screen
 • เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จอขาตั้ง 100 นิ้ว 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • GYGAR จอขาตั้ง 100 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว 60x80 นิ้ว สัดส่วน 4ต่อ3
 • รายละเอียด จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Tripod Screen 100 นิ้ว
 • จอขาตั้งเส้นทะแยงมุม (Tripod Screen) 100 นิ้ว
 • ขนาดจอ 100 นิ้ว (W x H 80x60 นิ้ว)
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว สัดส่วน 16:10 พร้อมรีโมท
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว สัดส่วน 4:3 gygar motor screen projector
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)144 x 108 นิ้ว
 • สัดส่วน 4:3
จอขาตั้ง Tripod Screen 150 นิ้ว ขาตั้งคู่
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • GYGAR จอขาตั้ง Tripod Screen 150 นิ้ว ขาตั้งคู่
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาดจอ(H x W) 96x120นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว 16:10
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอตั้งพื้น 100นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอตั้งพื้น 100นิ้ว 4:3
 • จอโปรเจคเตอร์ จอตั้งพื้น Portable Floor Screen ขนาด 100 นิ้ว
 • จอโปรเจคเตอร์จอตั้งพื้น Portable Floor Screen ขนาด100นิ้ว สัดส่วน 4:3
 • ประเภทจอ จอตั้งพื้น Portable Floor Screen
 • เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) :(H x W) 60 x 80 นิ้ว
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว สัดส่วน 4:3
 • ฟรีโรโมทไร้สาย
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว เนื้อจอไม่มีรอยต่อ
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 300 นิ้ว
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้วSL 16:9 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้วSL 16:9 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้วSL สัดส่วน 16:9
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้ว เนื้อจอไม่มีรอยต่อ
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 240
 • สัดส่วน 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว สัดส่วน 16:9 gygar motor screen projector ฟรีโรโมทไร้สาย
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 300
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9 gygar motor screen projector
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 120นิ้ว
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:9
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9 gygar wall screen projector
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาด (W x H)131 x 74 นิ้ว
 • สัดส่วน 16:9
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 16:10
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 16:9
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H) 105 x 59 นิ้ว
 • สัดส่วน 16:9
 • แบรนด์ : GYGAR
จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 16:9
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen 100 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • ชนิดจอแขวนมือดึงเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)94 x 84 นิ้ว
 • สัดส่วน 16:9
 • แบรนด์ : GYGAR
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:10
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:10
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen 150 นิ้ว สัดส่วน 16:10
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:10 gygar wall screen projector
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาด (W x H)-
 • สัดส่วน 16:10
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว 16:9 SL พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว 4:3 SL พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3 gygar motor screen projector
 • เส้นทะแยงมุม 135 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)108 x 84 นิ้ว
 • สัดส่วน 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 4:3 มีรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • ชนิดจอแขวนมือดึงเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม (W x H) 96 x 72 นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
 • แบรนด์ : GYGAR
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว 1:1
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม(W x H) 120 x 96 นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
 • แบรนด์ : GYGAR
จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
 • ขนาดจอ(H x W) 60 x 80 นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
จอขาตั้ง 120 นิ้ว 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • GYGAR จอขาตั้ง 120 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 120 นิ้ว
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จอขาตั้ง (Tripod Screen) 120 นิ้ว ขนาดจอ 72x96 นิ้ว สัดส่วน 4ต่อ3
 • รายละเอียด จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Tripod Screen 120 นิ้ว
 • ประเภทจอ ขาตั้ง Tripod Screen
 • เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จอขาตั้ง 100 นิ้ว 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • GYGAR จอขาตั้ง 100 นิ้ว 4:3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว 60x80 นิ้ว สัดส่วน 4ต่อ3
 • รายละเอียด จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Tripod Screen 100 นิ้ว
 • จอขาตั้งเส้นทะแยงมุม (Tripod Screen) 100 นิ้ว
 • ขนาดจอ 100 นิ้ว (W x H 80x60 นิ้ว)
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว สัดส่วน 16:10 พร้อมรีโมท
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 180 นิ้ว สัดส่วน 4:3 gygar motor screen projector
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)144 x 108 นิ้ว
 • สัดส่วน 4:3
จอขาตั้ง Tripod Screen 150 นิ้ว ขาตั้งคู่
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • GYGAR จอขาตั้ง Tripod Screen 150 นิ้ว ขาตั้งคู่
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาดจอ(H x W) 96x120นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว 16:10
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:10
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:10
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen 150 นิ้ว สัดส่วน 16:10
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:10 gygar wall screen projector
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาด (W x H)-
 • สัดส่วน 16:10
จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 16:9
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen 100 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • ชนิดจอแขวนมือดึงเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)94 x 84 นิ้ว
 • สัดส่วน 16:9
 • แบรนด์ : GYGAR
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 16:9
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H) 105 x 59 นิ้ว
 • สัดส่วน 16:9
 • แบรนด์ : GYGAR
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว 16:10
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:9
 • GYGAR จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9 gygar wall screen projector
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาด (W x H)131 x 74 นิ้ว
 • สัดส่วน 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9 gygar motor screen projector
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 120นิ้ว
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้วSL 16:9 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้วSL 16:9 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้วSL สัดส่วน 16:9
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 240นิ้ว เนื้อจอไม่มีรอยต่อ
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 240
 • สัดส่วน 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว สัดส่วน 16:9 gygar motor screen projector ฟรีโรโมทไร้สาย
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 300
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว สัดส่วน 4:3
 • ฟรีโรโมทไร้สาย
 • ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 300นิ้ว เนื้อจอไม่มีรอยต่อ
 • มี รีโมท ควบคุมให้เลือกทั้ง มีสายและไร้สาย
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม : 300 นิ้ว
จอตั้งพื้น 100นิ้ว 4:3
 • GYGAR จอตั้งพื้น 100นิ้ว 4:3
 • จอโปรเจคเตอร์ จอตั้งพื้น Portable Floor Screen ขนาด 100 นิ้ว
 • จอโปรเจคเตอร์จอตั้งพื้น Portable Floor Screen ขนาด100นิ้ว สัดส่วน 4:3
 • ประเภทจอ จอตั้งพื้น Portable Floor Screen
 • เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) :(H x W) 60 x 80 นิ้ว
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมท
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว 4:3 พร้อมรีโมท
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว สัดส่วน 4:3 เนื้อจอไม่มีรอยต่อ
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว สัดส่วน 4:3 gygar motor screen projector
 • ขนาดจอเส้นทะแยงมุม 250 นิ้ว
 • ขนาดจอ (W x H)200 x 150 นิ้ว
 • สัดส่วน 4:3
จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • VERTEX จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 150 นิ้ว
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ( Scree Size) : 128 x 80 นิ้ว (324 x 202cm) สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall Screen)
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว สัดส่วน 16:10
 • VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว สัดส่วน 16:10
 • จอโปรเจคเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 200 นิ้ว สัดส่วน 16:10
 • จอโปรเจคเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 200 นิ้ว 16:10 พร้อมรีโมทไร้สาย VERTEX
 • ประเภท :จอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทแยงมุม : 200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :170 x 106นิ้ว/432 x 270cm
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 16:9
 • VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 120 นิ้ว 16:9 พร้อมรีโมทไร้สาย VERTEX
 • ประเภท :จอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :59 x 105 นิ้ว
จอแขวนมือดึง 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9
จอขาตั้ง Tripod Screen 150 นิ้ว
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • VERTEX จอขาตั้ง Tripod Screen 150 นิ้ว
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดจอมือดึง 150 นิ้ว สัดส่วน 4 : 3
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • ขนาดจอ(H x W) 96x120นิ้ว
 • สัดส่วน 4 : 3
จอขาตั้ง TripodScreen 120นิ้ว สัดส่วน 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • VERTEX จอขาตั้ง TripodScreen 120นิ้ว สัดส่วน 4:3
 • จอโปรเจคเตอร์ vertex แบบขาตั้ง 120 นิ้ว
 • ประเภท จอขาตั้ง 120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ( Scree Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 4:3
 • มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • VERTEX จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว สัดส่วน 16:9
 • จอโปรเจคเตอร์ VERTEX แบบจอแขวนมือดึง 100 นิ้ว
 • ประเภท จอแขวนมือดึง 100 นิ้ว Wall Sceen
 • ขนาดของจอ( Scree Size) : 94x84 นิ้ว (124 x 221 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 16:9
 • รายละเอียด สินค้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์
จอขาตั้ง TripodScreen 100นิ้ว สัดส่วน 4:3
ดูตามหมวด : จอขาตั้ง Tripod Screen
 • VERTEX จอขาตั้ง TripodScreen 100นิ้ว สัดส่วน 4:3
 • จอโปรเจคเตอร์ vertex แบบขาตั้ง 100 นิ้ว
 • ประเภท จอขาตั้ง 100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Screen Size) : 63x83 นิ้ว (160 x 212 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ : Matte White สัดส่วน 4:3
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE