ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup
  

ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล(Wired Conference System Digital)

NPE CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม

NPE CF 5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม Wired Conference System Digital

Product SPEC NPE Wired Conference System Digital CF 5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม


 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE NPE CF-5MD ไมค์ผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MD มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
 • ปิดไมค์เองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการพูด นานกว่า 30 วินาที
 • มีลำโพงขนาด 2วัตต์ ที่ 8โอหม์ ขนาดลำโพง 77 mm
 • มีแจ็คต่อหูฟัง 2 ช่อง แบบตัดเสียงลำโพงในตัว พร้อมปุ่มปรับความดัง
 • มีแจ็คและสายต่อพ่วงสัญญานแบบ DIN 8 ขา ยาว 2.2 เมตร
 • ใช้ร่วมกับไมค์ประชุม รุ่น NPE CF-5MS,NPE CF-5MD,CF-5MPR
 • ใช้ร่วม CC-5MT เมื่อต้องต่อกับกล้องวงจรปิด
 • อุปกรณ์ต่อ สาย AC แบบถอดได้ สายชุดประุชม 10 เมต 1 เส้น
CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม

CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม

ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS NPE ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล ต่อไมค์ได้สูงสุด 50 ชุด มีช่องต่อโทรศัพท์ ช่องต่อสำหรับบันทึกการประชุม ไมค์จ...
ราคา 0 บาท
CF-5MC ชุดไมค์ประธาน

CF-5MC ชุดไมค์ประธาน

ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS NPE NPE CF-5MC ไมค์ประธาน ชุด ประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน #คุณสมบ...
ราคา 0 บาท
CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม

CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม

ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS NPE NPE CF-5MD ไมค์ผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MD มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน #...
ราคา 0 บาท

อาจเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลกรุณาตรวจสอบกับทางผู้ผลิตของสินค้านั้น หรือดูจากโบว์ชัวร์ (PDF File)ในหน้ารายละเอียดสินค้านี้
 

Sound System Wired Conference System Digital /Wired Conference System Digital Other Model NPE