ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   จอขาตั้ง Tripod Screen

จอขาตั้ง Tripod Screen
  • GYGAR PROJECTOR SCREEN จอขาตั้ง Tripod Screen
  • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen)
  • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) มีระบบล็อคจอ มีขอเกี่ยวจอ ปรับระดับจอได้ กล่องจอเป็นกล่องเหล็ก
  • รายละเอียด จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Tripod Screen
  • มีระบบล็อคจอ มีขอเกี่ยวจอ ปรับระดับจอได้
  • กล่องจอเป็นกล่องเหล็ก
  • สอบถาม 08-92147352
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า